Skip to main content

Шрімад-бгаґаватам (бгаґавата пурана) 1.3.27

Текст

р̣шайо манаво дева̄
ману-путра̄ махауджасах̣
кала̄х̣ сарве харер ева
сапраджа̄патайах̣ смр̣та̄х̣

Послівний переклад

р̣шайах̣  —  усі мудреці; манавах̣  —  усі Ману; дева̄х̣  —  усі півбоги; ману-путра̄х̣  —  усі нащадки Ману; маха̄-оджасах̣  —  дуже могутні; кала̄х̣  —  частка повної частки; сарве  —  усі разом; харех̣  —  Господа; ева  —  певно; са-праджа̄патайах̣  —  разом із Праджапаті; смр̣та̄х̣  —  відомі.

Переклад

Ріші, Ману, півбоги та нащадки Ману, що наділені особливою силою, всі є повні частки або частки повних часток Господа. До їх числа зараховують і Праджапаті.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Втілення, які є відносно менш могутні, називаються вібгуті, а відносно могутніші    —    втілення авеша.