Skip to main content

Шрімад-бгаґаватам (бгаґавата пурана) 1.17.45

Текст

іттгам-бгӯта̄нубга̄во ’йам
абгманйу-суто нр̣пах̣
йасйа па̄лайатах̣ кшаун̣ім̇
йӯйам̇ сатра̄йа дікшіта̄х̣

Послівний переклад

іттгам-бгӯта  —  так; анубга̄вах̣  —  досвід; айам  —  це; абгіманйу-сутах̣  —  син Абгіман’ю; нр̣пах̣  —  цар; йасйа  —  чиїм; па̄лайатах̣  —  правлінням; кшаун̣ім  —  на Землі; йӯйам  —  ви всі; сатра̄йа  —  на відправу жертвопринесення; дікшіта̄х̣  —  дало змогу.

Переклад

Махараджа Парікшіт, син Абгіман’ю, настільки досвідчений, що завдяки його вмілому врядуванню та заступництву ви отримали змогу відправляти це жертвопринесення.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Брахмани та санн’ясі добре розуміються на тому, як провадити суспільство шляхом духовного поступу, а кшатрії, чи правителі, добре знаються на тому, як забезпечувати в суспільстві мир та процвітання. І ті, і ті    —    опора щастя для всіх, і тому вони повинні всіляко співпрацювати задля загального добра. Махараджа Парікшіт був досить вмілим правителем, щоб у всьому, що від нього залежало, запобігти скверні Калі, тим самим створивши в державі сприятливі умови для духовного просвітлення. Якщо людський загал не відкритий для сприйняття, переконати його у потребі духовного просвітлення дуже важко. Аскетизм, чистота, милосердя й правдивість, ці основні засади релігії, роблять суспільство сприйнятливим для духовного знання і готують у ньому ґрунт для духовного піднесення. Махараджа Парікшіт якраз і створив для того всі сприятливі умови. Завдяки його діям ріші Наймішаран’ї отримали змогу протягом тисячі років виконувати жертвопринесення. Іншими словами, без підтримки держави не можна глибоко впровадити в життя суспільства ніякі філософські доктрини чи релігійні принципи. Тому брахмани й кшатрії мають жити у повній згоді і співпрацювати для загального добра. Такий дух панував у суспільстві аж до часів Махараджі Ашоки. Цар Ашока надав Господу Будді усебічної підтримки, завдяки чому вчення Будди поширилося цілим світом.

Так закінчуються пояснення Бгактіведанти до сімнадцятої глави Першої пісні «Шрімад-Бгаґаватам», назва якої «Кара й помилування Калі».