Skip to main content

Бґ. 8.11

Текст

йад акшарам̇ веда-відо ваданті
віш́анті йад йатайо віта-ра̄ґа̄х̣
йад іччганто брахмачарйам̇ чаранті
тат те падам̇ сан̇ґрахен̣а правакшйе

Послівний переклад

йат—той, що; акшарам—склад ом̇; веда-відах̣—особистості, що обізнані з Ведами; ваданті — промовляють; віш́анті — входять; йат—в якого; йатайах̣—великі мудреці; вı̄та-ра̄ґа̄х̣—що живуть у відреченні; йат—той, хто; іччгантах̣—бажаючи; брахмачарйам— целібат; чаранті—практикує; тат—те; те—тобі; падам—становище; сан̇ґрахен̣а—стисло; правакшйе—Я поясню.

Переклад

Люди, які добре знають Веди і вимовляють склад «ом̇ка̄ра», великі мудреці, що провадять життя у відреченні, входять в Брахман. Бажаючи такої досконалості, людина дотримується целібату. Зараз Я окреслю тобі той шлях, яким ти зможеш прийти до спасіння.

Коментар

Господь Ш́рı̄ Кр̣шн̣а порадив Арджуні практикувати шат̣-чакра-йоґу, в якій життєве повітря приміщується в міжбрів’ї. Припускаючи, що Арджуна може і не знати, як практикувати таку йоґу, Господь пояснює цей спосіб в дальших віршах. Кр̣шн̣а каже, що хоча Брахман один й іншого немає, він має різні вияви і риси. Для імперсоналістів, зокрема, акшара, або ом̇ка̄ра — склад ом̇ — тотожний Брахману. Кр̣шн̣а тут пояснює природу безособистісного Брахмана, в якого входять мудреці, що живуть у відреченні.

Згідно з ведичною системою освіти, учнів, що живуть разом з духовним вчителем, дотримуючись обітниці безшлюбності, з самого початку навчають викликати вібрацію ом̇ й досліджувати природу вищого безособистісного Брахмана. Таким чином вони осягають дві риси Брахмана. Ця практика дуже важлива для духовного поступу учня, але в наш час життя брахмача̄рı̄ (неодруженої людині, яка уникає статевих стосунків) майже неможливе. Структура суспільства в світі настільки змінилась, що жити, від початку учнівства дотримуючись целібату, практично неможливо. По всьому світі існує безліч учбових закладів з різних галузей знання, але немає жодної офіційної установи, де учнів виховували б на засадах брахмача̄рı̄. Доки людина не дотримується целібату, їй дуже важко рухатись вперед у духовнім житті. Тому Господь Чаітанйа, згідно з приписами священних ш́а̄стр для віку Калі, проголосив, що в цю епоху усвідомити Всевишнього неможливо ніяким іншим способом, окрім оспівування священних імен Господа Кр̣шн̣и: Харе Кр̣шн̣а, Харе Кр̣шн̣а, Кр̣шн̣а Кр̣шн̣а, Харе Харе / Харе Ра̄ма, Харе Ра̄ма, Ра̄ма Ра̄ма, Харе Харе.