Skip to main content

Бґ. 7.18

Текст

уда̄ра̄х̣ сарва еваіте
джн̃а̄нı̄ тв а̄тмаіва ме матам
а̄стгітах̣ са хі йукта̄тма̄
ма̄м ева̄нуттама̄м̇ ґатім

Послівний переклад

уда̄ра̄х̣—великодушні; сарве—усі; ева—неодмінно; ете—ці; джн̃а̄нı̄—той, хто перебуває в знанні; ту—але; а̄тма̄ ева—так само, як Я; ме—Моя; матам—думка; а̄стгітах̣—розташований; сах̣—він; хі—неодмінно; йукта-а̄тма̄—що віддано служить; ма̄м—до Мене; ева—неодмінно; ануттама̄м—найвищої; ґатім—призначення.

Переклад

Усі такі віддані, безумовно, є благородними душами, але того, хто володіє знанням про Мене, Я вважаю подібним до Мене Самого. З любов’ю виконуючи трансцендентне служіння Мені, він напевне досягне Мене — вище, абсолютне призначення.

Коментар

Помилкою буде вважати, що інші віддані, знання яких менш досконалі, не любі Господу. Господь каже, що всі вони благородні душі, бо кожний, хто звертається до Бога за чим-небудь, є маха̄тма, або велика душа. Відданих, що бажають мати якусь користь із відданого служіння, Господь теж приймає, бо таким чином виявляється взаємна прихильність Господа і відданих. Відчуваючи ніжність до Господа, віддані просять Господа про якесь матеріальне благо, і, отримавши бажане, бувають настільки вдоволені, що це надихає їх на дальший поступ у відданому служінні. Але особливо дорогим для Господа є відданий, який осягнув глибини знання, бо єдиною його метою є сповнене любові та відданості служіння Верховному Господеві. Такий відданий не може прожити жодної миті, не спілкуючись з Верховним Господом або не слугуючи Йому. Так само й Верховний Господь дуже любить Свого відданого й не може розлучитись із ним.

В Ш́рı̄мад-Бга̄ґаватам (9.4.68) Господь каже:

са̄дгаво хр̣дайам̇ махйам̇
са̄дгӯна̄м̇ хр̣дайам̇ тв ахам
мад-анйат те на джн̃а̄наті
на̄хам̇ тебгйо мана̄ґ апі

«Мої віддані завжди перебувають в Моєму серці, і Я — завжди в серцях відданих. Відданий не бачить нічого, окрім Мене, і Я також не можу забути його. Я і Мої чисті віддані пов’язані дуже близькими стосунками. Чисті віддані, що сповнені знання, ніколи не втрачають духовного зв’язку зі Мною і тому дуже дорогі Мені».