Skip to main content

Бґ. 6.39

Текст

етан ме сам̇ш́айам̇ кр̣шн̣а
чгеттум архасй аш́ешатах̣
твад-ахйах̣ сам̇ш́айасйа̄сйа
чгетта̄ на хй упападйате

Послівний переклад

етат—це є; ме—мій; сам̇ш́айам—сумнів; кр̣шн̣а—о Кр̣шн̣о; чгеттум — розвіяти; архасі — прошу Тебе; аш́ешатах̣ — повністю; тват—крім Тебе; анйах̣—інший; сам̇ш́айасйа—сумніву; асйа— цього; чгетта̄—той, хто усуває; на—ніколи; хі—неодмінно; упападйате—знайдеться.

Переклад

В цьому полягає мій сумнів, о Кр̣шн̣о, і я прошу Тебе повністю розвіяти його. Немає нікого, крім Тебе, хто може зробити це.

Коментар

Кр̣шн̣а знає все про минуле, теперішнє і майбутнє. На початку Бгаґавад-ґı̄ти Господь каже, що всі живі істоти існували як індивідуальності в минулому, існують в теперішньому і залишаться індивідуальними особистостями в майбутньому, навіть після звільнення з матеріальних пут. Отже, Він вже з’ясував питання майбутнього індивідуальної живої істоти. Тепер Арджуна хоче дізнатись про майбутнє невдалого трансценденталіста. Ніхто не рівний Кр̣шн̣і і ніхто не може перевершити Кр̣шн̣у, і, звичайно, так звані «великі» мудреці та філософи, що залежні від милості матеріальної природи, не можуть бути рівнею Йому. Тому судження Кр̣шн̣и — остаточна й вичерпна відповідь на всі сумніви, бо Він досконало знає минуле, теперішнє і майбутнє, тоді як Його Самого ніхто не пізнав. Лише Кр̣шн̣а і відданий, який усвідомлює Кр̣шн̣у, знають, що до чого.