Skip to main content

Бґ. 4.13

Текст

ча̄тур-варн̣йам̇ майа̄ ср̣шт̣ам̇
ґун̣а-карма-вібга̄ґаш́ах̣
тасйа карта̄рам апі ма̄м̇
віддгй акарта̄рам авйайам

Послівний переклад

ча̄тух̣-варн̣йам—чотири розподіли людського суспільства; майа̄— Мною; ср̣шт̣ам—створений; ґун̣а—якості; карма—і робота; вібга̄ґаш́ах̣—з погляду розподілу; тасйа—цього; карта̄рам—батько; апі—хоча; ма̄м—Мене; віддгі—ти можеш знати; акарта̄рам—як того, хто не виконує; авйайам—незмінного.

Переклад

Відповідно до трьох ґун̣ матеріальної природи й діяльності, пов’язаної з ними, Я створив чотири класи людського суспільства. Знай же, що хоча Я — творець цієї системи, Я, бувши незмінним, перебуваю поза нею.

Коментар

Господь — творець усього. Все походить з Нього, все підтримується Ним, і після знищення все спочиває у Ньому. Він — творець чотирьох класів людського суспільства, починаючи з класу інтеліґенції, бра̄хман̣, що перебувають під впливом ґун̣и благочестя. Далі йде адміністративний клас, кшатрійі, що перебувають під впливом ґун̣и пристрасті. Крамарі, люди комерційного класу, яких називають ваіш́йами, перебувають під змінним впливом ґун̣и пристрасті й невігластва, і ш́ӯдри, робітничий клас, перебувають у ґун̣і невігластва. Хоча Господь Кр̣шн̣а створив чотири класи людського суспільства, Сам Кр̣шн̣а не належить до жодного з них, тому що Він не є обумовленою душею, з яких складається людство. Людське суспільство подібне до всякої іншої спільноти тварин, але для того, щоб людина змогла піднятись над тваринним рівнем і систематично розвивати свідомість Кр̣шн̣и, Господь створив вищезгадані суспільні класи. Схильність кожної окремої людини до певної діяльності визначають відповідні ґун̣и матеріальної природи, під впливом яких вона перебуває. Про вплив різних ґун̣ матеріальної природи на життя людини розповідатиметься у вісімнадцятій главі цієї книги. Людина в свідомості Кр̣шн̣и, однак, перебуває навіть вище від бра̄хман̣и. Вважають, що бра̄хман̣и за своїми якостями мусять знати Брахмана, Верховну Абсолютну Істину, але насправді більшість з них усвідомлює лише безособистісного Брахмана, який є виявом Господа Кр̣шн̣и. Але той, хто виходить за рамки обмеженого знання бра̄хман̣и й починає усвідомлювати Верховного Бога- Особу, Господа Ш́рı̄ Кр̣шн̣у, той набуває свідомості Кр̣шн̣и, або, іншими словами, стає ваішн̣авою. Свідомість Кр̣шн̣и включає в себе знання всіх повновладних експансій Кр̣шн̣и, а власне: Ра̄ми, Нр̣сім̇хи, Вара̄хи й інших. Так само, як Кр̣шн̣а трансцендентний стосовно системи розшарування суспільства на чотири класи, так і людина, що перебуває в свідомості Кр̣шн̣и, виходить за межі будь-яких поділів людського суспільства на громади, нації, раси тощо.