Skip to main content

Бґ. 18.15

Текст

ш́арı̄ра-ва̄н̇-манобгір йат
карма пра̄рабгате нарах̣
нйа̄ййам̇ ва̄ віпарı̄там̇ ва̄
пан̃чаіте тасйа хетавах̣

Послівний переклад

ш́арı̄ра—тілом; ва̄к—мовою; манобгіх̣—і розумом; йат—котре; карма — робота; пра̄рабгате — починається; нарах̣ — особа; нйа̄ййам—правильне; ва̄—або; віпарı̄там—протилежне; ва̄—або; пан̃ча—п’ять; ете—усі ці; тасйа—його; хетавах̣—причина.

Переклад

Ці п’ять чинників є причиною будь-яких дій, правильних і неправильних, які людина здійснює за допомогою свого тіла, розуму або мови.

Коментар

Слова «правильний» і «неправильний» дуже важливі в цьому вірші. Правильні вчинки узгоджуються з настановами ш́а̄стр, а неправильні суперечать їм. Але в усіх випадках, робота стає довершеною тоді, коли присутні всі ці п’ять чинників.