Skip to main content

Бґ. 13.15

Текст

сарвендрійа-ґун̣а̄бга̄сам̇
сарвендрійа-віварджітам
асактам̇ сарва-бгр̣ч чаіва
нірґун̣ам̇ ґун̣а-бгоктр̣ ча

Послівний переклад

сарва — усіх; індрійа — чуттів; ґун̣а — якостей; а̄бга̄сам — одвічне джерело; сарва—усіх; індрійа—чуттів; віварджітам—бувши без; асактам—без прив’язаності; сарва-бгр̣т—той, хто підтримує всіх; ча—також; ева—неодмінно; нірґун̣ам—без матеріальних якостей; ґун̣а-бгоктр̣—володар ґун̣; ча—також.

Переклад

Наддуша є первинне джерело всіх чуттів, хоча Сама їх не має. Вона ні до чого не прив’язана, хоча й підтримує існування всіх живих істот. Вона трансцендентна до ґун̣ів матеріальної природи, але водночас керує ними.

Коментар

Верховний Господь, хоча і є джерелом усіх чуттів живих істот, Сам не має матеріальних чуттів. Насправді ж індивідуальні душі мають духовні чуття, але за обумовленого життя їхні чуття покрито матеріальними елементами, і тому їхня діяльність проявляється через матерію. Чуття ж Верховного Господа не покриті матеріальною пеленою. Його чуття трансцендентні й тому їх називають нірґун̣а. Ґун̣а означає якість матеріальної природи, Його ж чуття позбавлені такого матеріального покрову. Слід зрозуміти, що Його чуття завсім не такі, як наші. Хоча Він і є джерело нашої чуттєвої діяльності, Він має Свої трансцендентні чуття, яких не може торкнутись матеріальна скверна. Про це дуже добре сказано в Ш́вета̄ш́ватара Упанішаді (3.19) у вірші апа̄н̣і-па̄до джавано ґрахı̄та̄. Верховний Бог-Особа не має рук, яких забруднює матеріальна природа, але руки у Нього є, і Він приймає все, що пропонують Йому в жертву. В цьому полягає різниця між обумовленою душею й Наддушею. У Нього немає матеріальних очей, але очі у Нього є, інакше як би Він міг бачити? Він бачить усе: минуле, теперішнє й майбутнє. Він живе в серці живої істоти, і знає, що ми здійснили в минулому, що робимо тепер і що очікує на нас в майбутньому. Це підтверджується і в Бгаґавад-ґı̄ті: «Він знає все, але Його не знає ніхто». Кажуть, що у Верховного Господа немає ніг, подібних до наших, однак Він може пересуватися в просторі, тому що має духовні ноги. Іншими словами, Господь не безособистісний. У Нього є очі, ноги, руки й усе інше, а ми — невід’ємні частки Верховного Господа — також маємо все це. Однак, Його руки, ноги, очі й чуття не забруднює матеріальна природа.

Бгаґавад-ґı̄та̄ також підтверджує, що коли Господь являється, Він приходить за допомогою Своєї внутрішньої потенції, таким, яким Він є. Він — володар матеріальної енерґії, і тому вона не забруднює Його. У ведичній літературі ми знаходимо свідчення того, що Його втілення цілком духовне. Він має вічну форму, яку називають сач-чід-а̄нанда-віґрахою. Він сповнений усіх щедрот. Він володіє всіма багатствами й усією енерґією. Він — наймудріший, і Він володіє всім знанням. Це — лише деякі з надзвичайних достоїнств Верховного Бога-Особи. Він підтримує існування всіх живих істот і є свідком усієї діяльності. І, як це можна зрозуміти з ведичної літератури, Верховний Господь завжди трансцендентний. Незважаючи на те, що ми не бачимо Його голови, лиця, рук та ніг, Він має їх; і коли ми піднімемось до трансцендентного рівня, то зможемо побачити Господній образ. Ми не здатні побачити Його форму лише тому, що наші чуття забруднює матеріальна природа. Тому імперсоналісти, які все ще перебувають під впливом матеріального, не здатні осягти Бога-Особу.