Skip to main content

Бґ. 11.4

Текст

манйасе йаді тач чгакйам̇
майа̄ драшт̣ум іті прабго
йоґеш́вара тато ме твам̇
дарш́айа̄тма̄нам авйайам

Послівний переклад

манйасе—Ти думаєш; йаді—якщо; тат—те; ш́акйам—здатний; майа̄—мною; драшт̣ум—бачити; іті—таким чином; прабго—о Господи; йоґа-ı̄ш́вара—Володар усієї містичної сили; татах̣—тоді; ме—мені; твам—Ти; дарш́айа—покажи; а̄тма̄нам—Себе; авйайам—вічний.

Переклад

Якщо Ти вважаєш, що я здатний побачити Твою космічну форму, о мій Господи, Володарю всіх містичних сил, будь ласка, яви Свою безмежну всесвітню Сутність.

Коментар

Сказано, що за допомогою матеріальних чуттів неможливо ані побачити, ані почути, зрозуміти або ж відчути Верховного Господа, Кр̣шн̣у. Але Господь може явити Себе тій людині, яка цілеспрямовано присвячує себе любовному трансцендентному служінню Господеві. Кожна жива істота — лише духовна іскра, і вона не може побачити чи зрозуміти Верховного Господа. Як відданий Господа, Арджуна не покладається на силу своїх розумових здібностей. Навпаки, він визнає власну обмеженість, що властива кожній живій істоті, і незбагненність становища Кр̣шн̣и. Арджуна розуміє, що жива істота не може усвідомити нічим не обмежену нескінченність. Збагнути природу безконечного можна лише тоді, коли Сам цей безконечний, зі Своєї ласки, розкриє Себе. Тут дуже важливим є слово йоґеш́вара, бо Господь наділений незбагненною могутністю. Якщо Він захоче, Він може, зі Своєї ласки, явити Себе, незважаючи на безмежність Своєї природи. Тому Арджуна просить про цю незрівнянну милість Кр̣шн̣и. Він нічого не вимагає. Кр̣шн̣а не зобов’язаний відкриватися нікому, крім тих, хто цілком заглиблюється в свідомість Кр̣шн̣и у відданому служінні Господеві. Отже, люди, які покладаються лише на силу своїх розумових здібностей, не можуть побачити Кр̣шн̣у.