Skip to main content

Бґ. 10.24

Текст

пуродгаса̄м̇ ча мукгйам̇ ма̄м̇
віддгі па̄ртга бр̣гаспатім
сена̄нı̄на̄м ахам̇ скандах̣
сараса̄м асмі са̄ґарах̣

Послівний переклад

пуродгаса̄м—з усіх священнослужителів; ча—також; мукгйам—головний; ма̄м—Мене; віддгі—розумій; па̄ртга—о сину Пр̣тги; бр̣гаспатім—Бр̣хаспаті; сена̄нı̄на̄м—з усіх полководців; ахам—Я є; скандах̣—Ка̄ртікейа; сараса̄м—з усіх вмістилищ води; асмі— Я є; са̄ґарах̣—океан.

Переклад

Знай, о Арджуно, що із жреців Я — головний жрець, Бр̣хаспаті. З полководців Я — Ка̄ртікейа, і серед водоймищ — Я океан.

Коментар

Індра — головний напівбог райських планет, і його називають царем небес. Планета, на якій він царює, має назву Індралоки. Бр̣хаспаті — це священнослужитель Індри, а що Індра є головний з усіх царів, то Бр̣хаспаті є головний з усіх жреців. Як Індра — головний з усіх правителів, так само й Сканда, або Ка̄ртікейа, син Па̄рватı̄ й Господа Ш́іви, є головним з усіх полководців. А з водних просторів найбільшим є океан. Ці відображення Кр̣шн̣и дають лише приблизне уявлення про Його велич.