Skip to main content

Venovanie

Venované
Śrīlovi Baladevovi Vidyābhūṣaṇovi
ktorý tak pekne predložil
Govinda-bhāṣyu,
výklad vedāntskej filozofie