Skip to main content

Bg. 8.4

Dévanágarí

अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् ।
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर ॥ ८.४ ॥

Verš

adhibhūtaṁ kṣaro bhāvaḥ
puruṣaś cādhidaivatam
adhiyajño ’ham evātra
dehe deha-bhṛtāṁ vara

Synonyma

adhibhūtam — hmotné stvorenie; kṣaraḥ — neprestajne sa meniace; bhāvaḥ — povaha; puruṣaḥ — vesmírna podoba vrátane všetkých polobohov ako napríklad polobohov Slnka a Mesiaca; ca — a; adhidaivatam — nazývaná adhidaiva; adhiyajñaḥ — Nadduša; aham — Ja; eva — určite; atra — v tomto; dehe — tele; deha-bhṛtām — z vtelených; vara — ó, najlepší.

Překlad

Ó, najlepší z vtelených, hmotná príroda, ktorá sa neprestajne mení, sa nazýva adhibhūta, hmotné stvorenie. Moja vesmírna podoba, zahŕňajúca všetkých polobohov, vrátane polobohov Slnka a Mesiaca, sa nazýva adhidaiva. A Ja, Najvyšší Pán, zastúpený Naddušou v srdci každej živej bytosti, sa nazývam adhiyajña, Pán obetí.

Význam

Hmotná príroda (adhibhūta) sa neprestajne mení. Hmotné telá prechádzajú šiestimi zmenami: narodia sa, rastú, nejaký čas zotrvávajú, splodia potomkov, zanikajú a nakoniec úplne zmiznú. Hmotná príroda je v určitom okamihu stvorená a v určitom zasa zničená. Chápanie vesmírnej podoby Najvyššieho Pána vrátane všetkých polobohov a ich planét sa nazýva adhidaivata. V tele spolu s dušou sídli aj Nadduša — úplná reprezentácia Śrī Kṛṣṇu. Nazýva sa Paramātmā alebo adhiyajña a je umiestnená v srdciach všetkých živých bytostí. Slovo eva má v tejto súvislosti veľký význam. Śrī Kṛṣṇa ním zdôrazňuje, že Paramātmā sa od Neho nelíši. Individuálna duša, jīva, sídli v tele. Nadduša, Najvyššia Božská Osobnosť, ktorá sa nachádza vedľa individuálnej duše, je svedkom jej konania a je zdrojom rôznych druhov jej vedomia. Nadduša dáva duši možnosť správať sa podľa svojej vôle, pričom pozoruje jej chovanie.

Čistý oddaný, ktorý oddane slúži Kṛṣṇovi s mysľou upriamenou na Neho, automaticky pochopí, aký význam majú všetky tieto podoby Najvyššieho Pána. O Pánovej gigantickej vesmírnej podobe (adhidaivata), ktorá sa tiež nazýva virāt-puruṣa, meditujú začiatočníci, ktorí nemôžu pochopiť Najvyššieho Pána v Jeho podobe Nadduše. Nižšie planéty predstavujú nohy vesmírnej podoby, Slnko a Mesiac predstavujú jej oči a hlavou je vyššia planetárna sústava. Začiatočníkom sa odporúča meditovať o Pánovej vesmírnej podobe.