Skip to main content

Bg. 8.19

Dévanágarí

भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते ।
रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ ८.१९ ॥

Verš

bhūta-grāmaḥ sa evāyaṁ
bhūtvā bhūtvā pralīyate
rātry-āgame ’vaśaḥ pārtha
prabhavaty ahar-āgame

Synonyma

bhūta-grāmaḥ — všetky živé bytosti; saḥ — tieto; eva — zaiste; ayam — túto; bhūtvā bhūtvā — znovu a znovu narodené; pralīyate — sú zničené; rātri — v noci; āgame — s príchodom; avaśaḥ — bezmocne; pārtha — ó, syn Pṛthy; prabhavati — prejavujú sa; ahaḥ — dňa; āgame — s príchodom.

Překlad

S príchodom Brahmovho dňa všetky živé bytosti znovu vznikajú a s príchodom Brahmovej noci sú bezmocne zničené.

Význam

Menej inteligentní ľudia, ktorí sa snažia zostať v tomto hmotnom svete, sa môžu povzniesť na vyššie planéty, no nakoniec musia znova zostúpiť na túto planétu Zem. Počas Brahmovho dňa konajú a obdržia rôzne druhy tiel vhodné pre hmotné činnosti na vyšších alebo nižších planétach, ale s príchodom noci zanikajú a ich telá sú zničené. Individuálne duše sa zhromaždia vo Viṣṇuovom tele a opäť sa prejavia s príchodom Brahmovho dňa. Bhūtvā bhūtvā pralīyate: počas dňa sa prejavia a v noci sú opäť zničené. Na konci Brahmovho života sú všetky zničené a ostávajú neprejavené počas mnohých miliónov rokov. Keď sa Brahmā znovu narodí, prejavia sa znovu aj živé bytosti. Takto sú živé bytosti spútané hmotným svetom. Inteligentnejšie bytosti, ktoré zaujme náuka o vedomí Kṛṣṇu, využijú ľudskú podobu a začnú oddane slúžiť Kṛṣṇovi a spievať Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Tak sa môžu premiestniť na Kṛṣṇovu duchovnú planétu už v tomto živote a stať sa večne blaženými a oslobodenými z kolobehu znovuzrodenia.