Skip to main content

Bg. 8.1

Dévanágarí

अर्जुन उवाच ।
किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ ८.१ ॥

Verš

arjuna uvāca
kiṁ tad brahma kim adhyātmaṁ
kiṁ karma puruṣottama
adhibhūtaṁ ca kiṁ proktam
adhidaivaṁ kim ucyate

Synonyma

arjunaḥ uvāca — Arjuna riekol; kim — čo je; tat — ono; brahma — Brahman; kim — čo; adhyātmam — vlastné ja; kim — čo; karma — plodonosné činnosti; puruṣa-uttama — ó, Najvyššia Osoba; adhibhūtam — hmotné stvorenie; ca — a; kim — čo; proktam — je nazývané; adhidaivam — polobohovia; kim — čo; ucyate — nazýva sa.

Překlad

Arjuna riekol: „Ó, môj Pane, ó, Najvyššia Osoba, prosím Ťa, povedz mi, čo je Brahman? Čo je vlastné ja? Čo sú činnosti konané s myšlienkou na odmenu? Čo je hmotné stvorenie a kto sú polobohovia?

Význam

V tejto kapitole Kṛṣṇa odpovedá na všetky Arjunove otázky. Kṛṣṇa tiež vysvetľuje, čo je karma (plodonosné činnosti), oddaná služba, zásady yogy a čistá oddaná služba. V Śrīmad-Bhāgavatame sa vysvetľuje, že Najvyššia Absolútna Pravda je známa ako Brahman, Paramātmā a Bhagavān. Aj živá bytosť, individuálna duša, sa tiež niekedy nazýva Brahman. Arjuna sa pýta, čo je ātmā, čím sa môže rozumieť telo, duša a myseľ. Podľa vedskeho slovníka sa slovom ātmā označuje myseľ, duša, telo a niekedy aj zmysly.

Arjuna oslovil Najvyššieho Pána ako „Puruṣottama“, Najvyššia Osoba, čo znamená, že sa Ho nepýtal ako svojho priateľa, ale ako Najvyššej Osoby, lebo vedel, že Śrī Kṛṣṇa je najvyššia autorita, ktorá môže dať konečné odpovede.