Skip to main content

Bg. 1.11

Verš

ayaneṣu ca sarveṣu
yathā-bhāgam avasthitāḥ
bhīṣmam evābhirakṣantu
bhavantaḥ sarva eva hi

Synonyma

ayaneṣu — na strategických miestach; ca — tiež; sarveṣu — všade; yathā-bhāgam — rozmiestnení; avasthitāḥ — stojac; bhīṣmam — praotca Bhīṣmu; eva — istotne; abhirakṣantu — mali by ste podporiť; bhavantaḥ — vy; sarve — všetci; eva hi — istotne.

Překlad

Teraz, keď tu takto stojíte rozostavení na svojich príslušných strategických miestach, musíte praotca Bhīṣmu podporiť zo všetkých síl.

Význam

Keď Duryodhana pochválil Bhīṣmovu vojenskú zručnosť, zišlo mu na um, že ostatní by sa mohli cítiť ukrivdene. Preto sa diplomaticky snažil napraviť dojem vyššie uvedenými slovami. Duryodhana podotkol, že Bhīṣmadeva je nepochybne najväčším hrdinom, ale je už starý, a preto ho musia všetci zo všetkých strán chrániť. Mohlo by sa stať, že sa bude plne sústrediť na boj z jednej strany a nepriatelia využijú situáciu a napadnú ho z druhej. Bolo teda potrebné, aby ostatní hrdinovia neopustili svoje strategické pozície a neumožnili tak nepriateľovi prelomiť ich rady. Duryodhana cítil, že víťazstvo bratov Kuruovcov závisí na Bhīṣmadevovej prítomnosti. Bol presvedčený, že Bhīṣmadeva a Droṇācārya ho v boji plne podporia, lebo dobre vedel, že ani slovom neprotestovali, keď chcel v ich prítomnosti na zhromaždení veľkých generálov vyzliecť Arjunovu ženu Draupadī donaha. Aj keď Duryodhana vedel, že obidvaja generáli prechovávajú voči bratom Pāṇḍuovcom istú náklonosť, dúfal, že teraz sa jej celkom zbavili (na čo, pravda, zabúdali pri hazardných hrách).