Skip to main content

Bg. 18.69

Tekst

na ca tasmān manuṣyeṣu
kaścin me priya-kṛttamaḥ
bhavitā na ca me tasmād
anyaḥ priya-taro bhuvi

Synoniemen

na — nooit; ca — en; tasmāt — dan hem; manuṣyeṣu — onder de mensen; kaścit — iemand; me — Mij; priya-kṛt-tamaḥ — dierbaarder; bhavitā — zal worden; na — evenmin; ca — en; me — Mij; tasmāt — dan hem; anyaḥ — een ander; priya-taraḥ — dierbaarder; bhuvi — in deze wereld.

Vertaling

In deze wereld is geen dienaar Me dierbaarder dan hij en nooit zal iemand Me ooit dierbaarder zijn.