Skip to main content

Bg. 18.31

Tekst

yayā dharmam adharmaṁ ca
kāryaṁ cākāryam eva ca
ayathāvat prajānāti
buddhiḥ sā pārtha rājasī

Synoniemen

yayā — waarmee; dharmam — de beginselen van religie; adharmam — ongodsdienstigheid; ca — en; kāryam — wat gedaan zou moeten worden; ca — en; akāryam — wat niet gedaan zou moeten worden; eva — zeker; ca — ook; ayathā-vat — onvolmaakt; prajānāti — weet; buddhiḥ — intelligentie; — die; pārtha — o zoon van Pṛthā; rājasī — in de hoedanigheid hartstocht.

Vertaling

O zoon van Pṛthā, die intelligentie waardoor men geen onderscheid weet te maken tussen godsdienst en ongodsdienstigheid en evenmin tussen activiteiten die wel en niet verricht moeten worden, is in de hoedanigheid hartstocht.