Skip to main content

Bg. 17.24

Tekst

tasmād oṁ ity udāhṛtya
yajña-dāna-tapaḥ-kriyāḥ
pravartante vidhānoktāḥ
satataṁ brahma-vādinām

Synoniemen

tasmāt — daarom; oṁ — beginnend met oṁ; iti — zo; udāhṛtya — aanduidend; yajña — van offers; dāna — vrijgevigheid; tapaḥ — en ascese; kriyāḥ — verrichtingen; pravartante — beginnen; vidhāna-uktāḥ — volgens de bepalingen van de geschriften; satatam — altijd; brahma-vādinām — van de transcendentalisten.

Vertaling

Daarom beginnen transcendentalisten die de Allerhoogste willen bereiken, altijd met ‘oṁ’ wanneer ze in overeenstemming met de regels in de geschriften offers brengen, uit vrijgevigheid schenkingen doen en ascese beoefenen.

Betekenisverklaring

Oṁ tad viṣṇoḥ paramaṁ padam(Ṛg-veda 1.22.20). De lotusvoeten van Viṣṇu zijn het allerhoogste doel van devotie. Alles doen voor de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is de waarborg voor de perfectie van elke activiteit.