Skip to main content

Bg. 12.11

Tekst

athaitad apy aśakto ’si
kartuṁ mad-yogam āśritaḥ
sarva-karma-phala-tyāgaṁ
tataḥ kuru yatātmavān

Synoniemen

atha — zelfs als; etat — dit; api — ook; aśaktaḥ — niet in staat; asi — je bent; kartum — te verrichten; mat — aan Mij; yogam — in devotionele dienst; āśritaḥ — toevlucht nemend; sarva-karma — van alle activiteiten; phala — van de resultaten; tyāgam — onthechting; tataḥ — dan; kuru — doe; yata-ātma-vān — met zelfbeheersing.

Vertaling

Maar ben je niet in staat om in dat bewustzijn voor Me te werken, probeer dan afstand te doen van alle resultaten van je werk en probeer zelfbeheerst te zijn.

Betekenisverklaring

Het kan zijn dat iemand zelfs niet in staat is om sympathie op te brengen voor de activiteiten van het Kṛṣṇa-bewustzijn door sociale of religieuze overwegingen of door familieaangelegenheden of door andere belemmeringen. Wanneer iemand zich rechtstreeks met de activiteiten van het Kṛṣṇa-bewustzijn bezighoudt, kunnen familieleden bezwaren hebben of er kunnen tal van andere moeilijkheden zijn. Wie een dergelijk probleem heeft, wordt aangeraden om het gezamenlijke resultaat van zijn activiteiten aan een goed doel te schenken. Zulke handelingen worden in de Vedische teksten beschreven; er zijn veel beschrijvingen van offers en bepaalde handelingen van puṇya of speciale activiteiten waardoor het resultaat van iemands vorige activiteit gebruikt kan worden. Op die manier kan men geleidelijk aan verheven worden tot een toestand van kennis.

We zien ook dat iemand die zelfs niet geïnteresseerd is in Kṛṣṇa-bewuste activiteiten, uit liefdadigheid schenkingen doet aan ziekenhuizen of een andere sociale instelling en zo de zuurverdiende resultaten van zijn activiteiten opgeeft. Dat is hetzelfde wat ook in dit vers wordt aangeraden, want door de resultaten van zijn activiteiten af te staan, zal men geleidelijk aan zeker zijn geest zuiveren en in die zuivere geestestoestand in staat zijn het Kṛṣṇa-bewustzijn te begrijpen. Het Kṛṣṇa-bewustzijn is natuurlijk van geen enkele andere ervaring afhankelijk, want het proces van Kṛṣṇa-bewustzijn op zichzelf kan iemands geest zuiveren, maar als er belemmeringen zijn wat betreft het aanvaarden van het Kṛṣṇa-bewustzijn, dan kan men proberen de resultaten van zijn activiteiten af te staan. Op die manier zou men actief kunnen zijn op het gebied van sociale dienstverlening, maatschappelijk werk, zich opofferen voor zijn land of zich ervoor nuttig maken enz. om zo op een dag tot het niveau van zuivere devotionele dienst aan de Allerhoogste Heer te komen.

In de Bhagavad-gītā (18.46) vinden we de uitspraak: yataḥ pravṛttir bhū-tānām — wanneer iemand besluit om offers te brengen voor het allerhoogste doel, zelfs al weet hij niet dat het allerhoogste doel Kṛṣṇa is, dan zal hij door deze methode van offeren geleidelijk aan begrijpen dat Kṛṣṇa dat allerhoogste doel is.