Skip to main content

Bg. 1.9

Tekst

anye ca bahavaḥ śūrā
mad-arthe tyakta-jīvitāḥ
nānā-śastra-praharaṇāḥ
sarve yuddha-viśāradāḥ

Synoniemen

anye — anderen; ca — ook; bahavaḥ — in groten getale; śūrāḥ — helden; mat-arthe — in mijn belang; tyakta-jīvitāḥ — bereid hun leven te wagen; nānā — veel; śastra — wapens; praharaṇāḥ — uitgerust met; sarve — allemaal; yuddha-viśāradāḥ — bedreven in de strijdkunst.

Vertaling

En er zijn nog vele andere helden die bereid zijn hun leven voor mij te geven. Allemaal zijn ze uitgerust met verschillende wapens en allemaal zijn ze bedreven in de strijdkunst.

Betekenisverklaring

Wat de anderen, zoals Jayadratha, Kṛtavarmā en Śalya betreft, ze zijn allemaal vastberaden om hun leven voor Duryodhana te geven. Met andere woorden, het is al duidelijk dat ze allemaal zullen sterven in de Slag van Kurukṣetra, omdat ze de kant hebben gekozen van de zondige Duryodhana. Duryodhana was zelf natuurlijk overtuigd van zijn overwinning door de gezamenlijke kracht van zijn vrienden die hierboven genoemd zijn.