Skip to main content

Bg. 1.45

Tekst

yadi mām apratīkāram
aśastraṁ śastra-pāṇayaḥ
dhārtarāṣṭrā raṇe hanyus
tan me kṣema-taraṁ bhavet

Synoniemen

yadi — zelfs als; mām — mij; apratīkāram — zonder tegenstand te bieden; aśastram — zonder volledig uitgerust te zijn; śastra-pāṇayaḥ — zij die wapens in de hand hebben; dhārtarāṣṭrāḥ — de zonen van Dhṛtarāṣṭra; raṇe — op het slagveld; hanyuḥ — zouden doden; tat — dat; me — voor mij; kṣema-taram — beter; bhavet — zou zijn.

Vertaling

Het zou beter voor me zijn als de zonen van Dhṛtarāṣṭra me met hun wapens in de hand zouden doden op het slagveld, terwijl ik ongewapend ben en geen tegenstand bied.

Betekenisverklaring

Volgens de gevechtscodes van de kṣatriya’s mag een ongewapende en onwillige vijand niet worden aangevallen. Arjuna had besloten dat hij niet zou vechten, ook al zou hij in zo’n ongunstige positie door de vijand worden aangevallen. Hij nam niet in overweging hoezeer de andere partij gebrand was op de strijd. Al deze symptomen waren het gevolg van zijn zachtmoedigheid, die voortkwam uit het feit dat hij een groot toegewijde van de Heer was.