Skip to main content

Bg. 9.20

Tekstas

trai-vidyā māṁ soma-pāḥ pūta-pāpā
yajñair iṣṭvā svar-gatiṁ prārthayante
te puṇyam āsādya surendra-lokam
aśnanti divyān divi deva-bhogān

Synonyms

trai-vidyāḥ — trijų Vedų žinovai; mām — Mane; soma-pāḥ — geriantys somos syvus; pūta — apsivalę; pāpāḥ — nuo nuodėmių; yajñaiḥ — aukų atnašavimais; iṣṭvā — garbindami; svaḥ-gatim — kelionės į dangų; prārthayante — meldžia; te — jie; puṇyam — doringą; āsādya — pasiekia; sura-indra — Indros; lokam — pasaulį; aśnanti — mėgaujasi; divyān — dieviškais; divi — danguje; deva-bhogān — dievų malonumais.

Translation

Tie, kurie siekdami dangaus planetų studijuoja Vedas ir geria somos syvus, garbina Mane netiesiogiai. Apsivalę nuo atoveikio už nuodėmes, jie gimsta Indros doringoje dangaus planetoje, kur patiria dieviškus džiaugsmus.

Purport

KOMENTARAS: Žodis trai-vidyaḥ nurodo tris Vedas – Sāma, Yajur ir Ṛg. Brahmanas, išstudijavęs šias tris Vedas, vadinamas tri-vedžiu. Tų Vedų žinojimui ištikimas žmogus yra visuomenės gerbiamas. Deja, dar daug didžių Vedų žinovų nesupranta, koks galutinis Vedų studijų tikslas. Todėl Kṛṣṇa čia skelbia, kad Jis yra galutinis tri-vedžių tikslas. Tikri tri-vedžiai randa prieglobstį prie Kṛṣṇos lotosinių pėdų ir, siekdami patenkinti Viešpatį, su tyru pasiaukojimu Jam tarnauja. Pasiaukojimo tarnystė prasideda Hare Kṛṣṇa mantros kartojimu ir pastangomis suvokti Kṛṣṇą tokį, koks Jis yra. Deja, mokiniai, paviršutiniškai studijuojantys Vedas, labiau susidomi aukomis įvairiems pusdieviams, pvz., Indrai ir Candrai. Šios pastangos pusdievių garbintojus apvalo nuo juos teršiančio žemesniųjų gamtos savybių poveikio, ir jie pakyla į aukštesniąsias planetų sistemas arba į dangaus planetas, pavyzdžiui, Maharloką, Janoloką, Tapoloką etc. Patekus į aukštesnes planetų sistemas, jusles galima patenkinti šimtus tūkstančių kartų geriau, negu Žemėje.