Skip to main content

Bg. 4.3

Tekstas

sa evāyaṁ mayā te ’dya
yogaḥ proktaḥ purātanaḥ
bhakto ’si me sakhā ceti
rahasyaṁ hy etad uttamam

Synonyms

saḥ — tas pats; eva — tikrai; ayam — šis; mayā — Mano; te — tau; adya — šiandien; yogaḥ — yogos mokslas; proktaḥ — išsakytas; purātanaḥ — labai senas; bhaktaḥ — bhaktas; asi — esi; me — Mano; sakhā — draugas; ca — taip pat; iti — todėl; rahasyam — paslaptis; hi — tikrai; etat — ta; uttamam — transcendentinė.

Translation

Šiandien Aš skelbiu tau šį senovinį mokslą apie savitarpio santykius su Aukščiausiuoju, nes tu – Mano bhaktas ir draugas, todėl pajėgsi perprasti transcendentinę šio mokslo paslaptį.

Purport

KOMENTARAS: Yra dviejų kategorijų žmonės: bhaktai ir demonai. Viešpats pasirinko Arjuną didžio mokslo perėmėju, nes pastarasis – Viešpaties bhaktas. Demonui neįmanoma suvokti šio mokslo paslapties. Yra daugybė šios didžios išminties knygos leidimų. Vienus iš jų komentuoja bhaktai, kitus – demonai. Bhaktų komentarai – teisingi, o demonų komentarai neturi jokios vertės. Arjuna laiko Śrī Kṛṣṇą Aukščiausiuoju Dievo Asmeniu, ir toks Gītos komentavimas sekant Arjuna – tai tikras pasitarnavimas šio didžio mokslo reikalui. Demonai nesuvokia Viešpaties Kṛṣṇos tokio, koks Jis yra. Užuot mėginę Jį suprasti, jie prasimano visokių dalykų apie Kṛṣṇą ir nukreipia skaitytojus ne tuo keliu, kurį nurodė Kṛṣṇa. Šioje knygoje skaitytojai įspėjami dėl tokių klaidingų kelių pavojaus. Reikia imti pavyzdį iš mokinių sekos, kuri prasideda nuo Arjunos, tuomet didysis „Śrīmad Bhagavad-gītos“ mokslas duos naudos.