Skip to main content

Bg. 4.38

Szöveg

na hi jñānena sadṛśaṁ
pavitram iha vidyate
tat svayaṁ yoga-saṁsiddhaḥ
kālenātmani vindati

Szó szerinti jelentés

na – semmi; hi – bizony; jñānena – tudással; sadṛśam – összehasonlítva; pavitram – megszentelt; iha – ebben a világban; vidyate – létezik; tat – az; svayam – maga; yoga – odaadásban; saṁsiddhaḥ – aki érett; kālena – idővel; ātmani – magában; vindati – örvend.

Fordítás

Ebben a világban semmi sem olyan magasztos és tiszta, mint a transzcendentális tudás. Ez a tudás minden misztika érett gyümölcse, s ha valaki tökéletessé válik az odaadó szolgálat végzésében, az idővel bensőjében örvend e tudásnak.

Magyarázat

Amikor transzcendentális tudásról beszélünk, a lelki tudást értjük alatta. Semmi sem magasztosabb és tisztább tehát a transzcendentális tudásnál. Rabságunk oka a tudatlanság, felszabadulásunké pedig a tudás, mely az odaadó szolgálat érett gyümölcse. A transzcendentális tudás birtokában az embernek nem kell máshol kutatnia a béke után, hiszen bensőjében örvend annak. Más szóval ez a tudás és béke a Kṛṣṇa-tudatban éri el tetőfokát. Ez a Bhagavad-gītā végső szava.