Skip to main content

Bg. 17.26-27

Tekst

sad-bhāve sādhu-bhāve ca
sad ity etat prayujyate
praśaste karmaṇi tathā
sac-chabdaḥ pārtha yujyate
yajñe tapasi dāne ca
sthitiḥ sad iti cocyate
karma caiva tad-arthīyaṁ
sad ity evābhidhīyate

Synonyms

sat-bhāve — Kõigekõrgema olemuse tähenduses; sādhu-bhāve — pühendunu olemuse tähenduses; ca — samuti; sat — sõna sat; iti — sedasi; etat — seda; prayujyate — kasutatakse; praśaste — autoriteetses; karmaṇi — tegevused; tathā — samuti; sat-śabdaḥ — heli sat; pārtha — oo, Pṛthā poeg; yujyate — kasutatakse; yajñe — ohverduses; tapasi — askeesis; dāne — annetuses; ca — samuti; sthitiḥ — olukord; sat — Kõigekõrgem; iti — sel moel; ca — ja; ucyate — lausutakse; karma — töö; ca — samuti; eva — kindlasti; tat — selleks; arthīyam — mõeldud; sat — Kõigekõrgem; iti — sel moel; eva — kindlasti; abhidhīyate — tähistatakse.

Translation

Oo, Pṛthā poeg, pühendumusega sooritatud ohverdused on suunatud Absoluutsele Tõele ning sellele viidatakse sõnaga „sat". Sellise ohverduse sooritaja kannab samuti nimetust „sat", niisamuti nagu kõik need ohverdused, askeesid ja annetused, mis on oma olemuselt absoluutsed ning mille eesmärgiks on rõõmustada Kõrgeimat Isikut.

Purport

Sõnad praśaste karmaṇi ehk „ettekirjutatud kohustused" viitavad sellele, et vedakirjanduses on ette kirjutatud mitmeid tegevusi, mille eesmärgiks on puhastada inimese eksistentsi alates sündimisest kuni surmani. Sellised puhastumisprotsessid on mõeldud elusolendi lõplikuks vabanemiseks. Kõikide nende tegevuste juures soovitatakse lausuda oṁ tat sat. Sõnad sad-bhāve ja sādhu-bhāve viitavad transtsendentaalsele positsioonile. Kṛṣṇa teadvuses tegutsemist nimetatakse sattvaks ning seda isikut, kes on täielikult teadlik tegevustest Kṛṣṇa teadvuses, nimetatakse sādhuks. „Śrīmad- Bhāgavatamis" (3.25.25) öeldakse, et transtsendentaalsed teemad saavad selgeks pühendunutega suheldes. Seda öeldakse sõnadega satāṁ prasaṅgāt. Ilma hea suhtlemiseta ei saa inimene omandada transtsendentaalseid teadmisi. Kui vaimne õpetaja pühitseb õpilast või annab talle püha nööri, lausub ta samuti oṁ tat sat. Samamoodi on kõik yajñad suunatud Kõigekõrgemale, keda tähistavad sõnad oṁ tat sat. Sõna tad-arthīyam tähendab selle teenimist, mis esindab Kõigekõrgemat. Selle all mõeldakse ka selliseid teenistusi nagu Jumalale templis toidu valmistamist või muudes töödes kaasaaitamist – üldse kõiki töid, mille eesmärgiks on Jumala hiilguse kuulutamine. Seega kasutatakse neid kõrgeimaid sõnu oṁ tat sat mitmel viisil selleks, et muuta kõik tegevused täiuslikeks ning terviklikeks.