Skip to main content

CC Madhya-līlā 25.229

Texto

kāśī-miśra, pradyumna-miśra, paṇḍita-dāmodara
haridāsa-ṭhākura, āra paṇḍita-śaṅkara

Palabra por palabra

kāśī-miśra—Kāśī Miśra; pradyumna-miśra—Pradyumna Miśra; paṇḍita-dāmodara—Dāmodara Paṇḍita; haridāsa-ṭhākura—Haridāsa Ṭhākura; āra—y; paṇḍita-śaṅkara—Śaṅkara Paṇḍita.

Traducción

También Kāśī Miśra, Pradyumna Miśra, Dāmodara Paṇḍita, Haridāsa Ṭhākura y Śaṅkara Paṇḍita fueron a recibir al Señor.