Skip to main content

CC Antya-līlā 14.89

Texto

svarūpa, jagadānanda, paṇḍita-gadādhara
rāmāi, nandāi, āra paṇḍita śaṅkara

Palabra por palabra

svarūpa—Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; jagadānanda—Jagadānanda Paṇḍita; paṇḍita-gadādhara—Gadādhara Paṇḍita; rāmāi—Rāmāi; nandāi—Nandāi; āra—y; paṇḍita-śaṅkara—Śaṅkara Paṇḍita.

Traducción

Entre los devotos que corrieron tras Śrī Caitanya Mahāprabhu estaban Svarūpa Dāmodara Gosvāmī, Jagadānanda Paṇḍita, Gadādhara Paṇḍita, Rāmāi, Nandāi y Śaṅkara Paṇḍita.