Skip to main content

ŚB 8.13.10

Devanagari

सावर्णिस्तपती कन्या भार्या संवरणस्य या ।
शनैश्चरस्तृतीयोऽभूदश्विनौ वडवात्मजौ ॥ १० ॥

Text

sāvarṇis tapatī kanyā
bhāryā saṁvaraṇasya yā
śanaiścaras tṛtīyo ’bhūd
aśvinau vaḍavātmajau

Synonyms

sāvarṇiḥ — Sāvarṇi; tapatī — Tapatī; kanyā — the daughter; bhāryā — the wife; saṁvaraṇasya — of King Saṁvaraṇa; — she who; śanaiścaraḥ — Śanaiścara; tṛtīyaḥ — the third issue; abhūt — took birth; aśvinau — the two Aśvinī-kumāras; vaḍavā-ātma-jau — the sons of the wife known as Vaḍavā.

Translation

Chāyā had a son named Sāvarṇi and a daughter named Tapatī, who later became the wife of King Saṁvaraṇa. Chāyā’s third child is known as Śanaiścara [Saturn]. Vaḍavā gave birth to two sons, namely the Aśvinī brothers.