Skip to main content

ŚB 11.25.27

Devanagari

सात्त्विक्याध्यात्मिकी श्रद्धा कर्मश्रद्धा तु राजसी ।
तामस्यधर्मे या श्रद्धा मत्सेवायां तु निर्गुणा ॥ २७ ॥

Text

sāttviky ādhyātmikī śraddhā
karma-śraddhā tu rājasī
tāmasy adharme yā śraddhā
mat-sevāyāṁ tu nirguṇā

Synonyms

sāttvikī — in the mode of goodness; ādhyātmikī — spiritual; śraddhā — faith; karma — in work; śraddhā — faith; tu — but; rājasī — in the mode of passion; tāmasī — in the mode of ignorance; adharme — in irreligion; — which; śraddhā — faith; mat-sevāyām — in My devotional service; tu — but; nirguṇā — transcendental.

Translation

Faith directed toward spiritual life is in the mode of goodness, faith rooted in fruitive work is in the mode of passion, faith residing in irreligious activities is in the mode of ignorance, but faith in My devotional service is purely transcendental.