Skip to main content

ŚB 10.68.49

Devanagari

श्रीशुक उवाच
एवं प्रपन्नै: संविग्नैर्वेपमानायनैर्बल: ।
प्रसादित: सुप्रसन्नो मा भैष्टेत्यभयं ददौ ॥ ४९ ॥

Text

śrī-śuka uvāca
evaṁ prapannaiḥ saṁvignair
vepamānāyanair balaḥ
prasāditaḥ su-prasanno
mā bhaiṣṭety abhayaṁ dadau

Synonyms

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī said; evam — thus; prapannaiḥ — by those who were surrendering; saṁvignaiḥ — greatly distressed; vepamāna — shaking; ayanaiḥ — whose place of residence; balaḥ — Lord Balarāma; prasāditaḥ — propitiated; su — very; prasannaḥ — calm and gracious; bhaiṣṭa — do not be afraid; iti — thus saying; abhayam — relief from fear; dadau — He gave.

Translation

Śukadeva Gosvāmī said: Thus propitiated by the Kurus, whose city was trembling and who were surrendering to Him in great distress, Lord Balarāma became very calm and kindly disposed toward them. “Do not be afraid,” He said, and took away their fear.