Skip to main content

ŚB 10.55.15

Devanagari

परीशोचति ते माता कुररीव गतप्रजा ।
पुत्रस्‍नेहाकुला दीना विवत्सा गौरिवातुरा ॥ १५ ॥

Text

parīśocati te mātā
kurarīva gata-prajā
putra-snehākulā dīnā
vivatsā gaur ivāturā

Synonyms

pariśocati — is crying; te — Your; mātā — mother (Rukmiṇī); kurarī iva — like an osprey; gata — gone; prajā — whose son; putra — for her child; sneha — by love; ākulā — overwhelmed; dīnā — pitiful; vivatsā — deprived of its calf; gauḥ — a cow; iva — as; āturā — extremely distressed.

Translation

Your poor mother, having lost her son, cries for You like a kurarī bird. She is overwhelmed with love for her child, just like a cow that has lost its calf.