Skip to main content

CC Madhya 25.229

Text

kāśī-miśra, pradyumna-miśra, paṇḍita-dāmodara
haridāsa-ṭhākura, āra paṇḍita-śaṅkara

Synonyms

kāśī-miśra — Kāśī Miśra; pradyumna-miśra — Pradyumna Miśra; paṇḍita-dāmodara — Dāmodara Paṇḍita; haridāsa-ṭhākura — Haridāsa Ṭhākura; āra — and; paṇḍita-śaṅkara — Śaṅkara Paṇḍita.

Translation

Kāśī Miśra, Pradyumna Miśra, Dāmodara Paṇḍita, Haridāsa Ṭhākura and Śaṅkara Paṇḍita also came there to meet the Lord.