Skip to main content

CC Madhya 19.6

Text

śrī-rūpa-gosāñi tabe naukāte bhariyā
āpanāra ghare āilā bahu-dhana lañā

Synonyms

śrī-rūpa-gosāñi — Śrī Rūpa Gosvāmī; tabe — thereafter; naukāte bhariyā — filling boats; āpanāra ghare — to his own house; āilā — returned; bahu-dhana lañā — taking large amounts of riches.

Translation

At this time, Śrī Rūpa Gosvāmī returned home, taking with him large quantities of riches loaded in boats.