Skip to main content

CC Madhya 18.50

Text

bhūgarbha-gosāñi, āra śrī-jīva-gosāñi
śrī-yādava-ācārya, āra govinda gosāñi

Synonyms

bhūgarbha-gosāñi — Bhūgarbha Gosāñi; āra — and; śrī-jīva-gosāñi — Śrī Jīva Gosvāmī; śrī-yādava-ācārya — Śrī Yādava Ācārya; āra — and; govinda gosāñi — Govinda Gosvāmī.

Translation

Bhūgarbha Gosvāmī, Śrī Jīva Gosvāmī, Śrī Yādava Ācārya and Govinda Gosvāmī also accompanied Śrīla Rūpa Gosvāmī.