Skip to main content

CC Madhya 16.260

Text

kaṣṭe-sṛṣṭye kari’ gelāṅa rāmakeli-grāma
āmāra ṭhāñi āilā ‘rūpa’ ‘sanātana’ nāma

Synonyms

kaṣṭe-sṛṣṭye — with great difficulty; kari’ — doing; gelāṅa — I went; rāmakeli-grāma — to the village of Rāmakeli; āmāra ṭhāñi — before Me; āilā — came; rūpa sanātana nāma — the two brothers named Rūpa and Sanātana.

Translation

“With great difficulty I went to the town of Rāmakeli, where I met two brothers named Rūpa and Sanātana.