Skip to main content

CC Madhya 12.143

Text

ācārya-gosāñira putra śrī-gopāla-nāma
nṛtya karite tāṅre ājñā dila gauradhāma

Synonyms

ācārya-gosāñira — of Śrī Advaita Ācārya; putra — son; śrī-gopāla-nāma — named Śrī Gopāla; nṛtya karite — to dance; tāṅre — unto him; ājñā — order; dila — gave; gauradhāma — Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Translation

Śrī Caitanya Mahāprabhu then ordered Śrī Gopāla, the son of Advaita Ācārya, to dance.