Skip to main content

CC Madhya 1.243

Text

śrī-rūpe śikṣā karāi’ pāṭhāilā vṛndāvana
āpane karilā vārāṇasī āgamana

Synonyms

śrī-rūpe śikṣā karāi’ — teaching Śrīla Rūpa Gosvāmī; pāṭhāilā — sent; vṛndāvana — toward Vṛndāvana; āpane — Himself; karilā — did; vārāṇasī — to Benares; āgamana — coming.

Translation

After instructing Śrīla Rūpa Gosvāmī at Prayāga, at the Daśāśvamedha-ghāṭa, Caitanya Mahāprabhu ordered him to go to Vṛndāvana. The Lord then returned to Vārāṇasī.