Skip to main content

CC Antya 4.199

Text

prabhu kahe, — “sanātana, nā māniha duḥkha
tomāra āliṅgane āmi pāi baḍa sukha

Synonyms

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu continued to speak; sanātana — My dear Sanātana; māniha duḥkha — do not be unhappy; tomāra āliṅgane — by embracing you; āmi — I; pāi — get; baḍa sukha — great happiness.

Translation

Śrī Caitanya Mahāprabhu continued, “My dear Sanātana, do not be aggrieved, for when I embrace you I actually get great pleasure.