Skip to main content

CC Antya 4.125

Text

sanātana kahe, — “dukha bahuta nā pāiluṅ
pāye vraṇa hañāche tāhā nā jāniluṅ

Synonyms

sanātana kahe — Sanātana Gosvāmī replied; dukha — pain; bahuta — much; pāiluṅ — I did not feel; pāye — on the soles; vraṇa hañāche — there were blisters; tāhā — that; jāniluṅ — I did not know.

Translation

Sanātana Gosvāmī replied, “I did not feel much pain, nor did I know that there were blisters because of the heat.