Skip to main content

CC Antya 15.94

Text

bhojana karāñā prabhure karāilā śayana
rāmānanda-ādi sabe gelā nija-sthāna

Synonyms

bhojana karāñā — feeding; prabhure — Śrī Caitanya Mahāprabhu; karāilā śayana — made to lie down; rāmānanda-ādi — headed by Rāmānanda Rāya; sabe — all of them; gelā — went; nija-sthāna — to their homes.

Translation

After they fed Him lunch, they made Him lie down. Then all the devotees, headed by Rāmānanda Rāya, returned to their respective homes.