Skip to main content

Bg. 9.33

Tekst

kiṁ punar brāhmaṇāḥ puṇyā
bhaktā rājarṣayas tathā
anityam asukhaṁ lokam
imaṁ prāpya bhajasva mām

Synonyms

kim — hvor meget; punaḥ — igen; brāhmaṇāḥ — brāhmaṇaer; puṇyāḥ — de retskafne; bhaktāḥ — hengivne; rāja-ṛṣayaḥ — helgenagtige konger; tathā — også; anityam — midlertidige; asukham — der er fuld af lidelser; lokam — planet; imam — denne; prāpya — efter at have opnået; bhajasva — engagér dig i kærlighedstjeneste; mām — til Mig.

Translation

Hvor meget mere må dette så ikke gælde for de retskafne brāhmaṇaer, de hengivne og de hellige konger? Nu, hvor du er kommet til denne midlertidige, lidelsesfyldte verden, bør du derfor engagere dig i kærlighedstjeneste til Mig.

Purport

FORKLARING: I denne materielle verden er der forskellige kategorier af folk, men når alt kommer til alt, er denne verden ikke et lykkeligt sted for nogen. Her står der tydeligt, anityam asukhaṁ lokam: Denne verden er midlertidig og fuld af lidelse og ikke beboelig for et dannet menneske med forstanden i behold. Denne verden beskrives af Guddommens Højeste Personlighed som midlertidig og fuld af lidelse. Ifølge nogle filosoffer, især māyāvādī-filosoffer, er denne verden falsk, men fra Bhagavad-gītā kan vi forstå, at verden ikke er falsk. Den er midlertidig. Der er forskel på midlertidig og falsk. Denne verden er midlertidig, men der findes en anden verden, der er evig. Verden her er fuld af lidelse, men den anden verden er evig og lyksalig.

Arjuna blev født i en hellig kongelig familie. Herren siger også til ham: “Engagér dig i Min hengivne tjeneste og skynd dig hjem, tilbage til Guddommen.” Ingen bør blive tilbage i denne midlertidige verden, fuld af lidelser som den er. Alle bør lade sig favne af Guddommens Højeste Personlighed, så de kan blive evigt lykkelige. Hengiven tjeneste til den Højeste Herre er den eneste metode, der kan løse alle menneskeklassers problemer. Alle bør derfor engagere sig i Kṛṣṇa-bevidsthed og gøre deres liv fuldendte.