Skip to main content

Bg. 9.20

Tekst

trai-vidyā māṁ soma-pāḥ pūta-pāpā
yajñair iṣṭvā svar-gatiṁ prārthayante
te puṇyam āsādya surendra-lokam
aśnanti divyān divi deva-bhogān

Synonyms

trai-vidyāḥ — de, der kender de tre Vedaer; mām — Mig; soma-pāḥ — de, der drikker soma-drik; pūta — rensede; pāpāḥ — for synder; yajñaiḥ — med ofringer; iṣṭvā — idet de tilbeder; svaḥ-gatim — adgang til himlen; prārthayante — beder om; te — de; puṇyam — fromme; āsādya — efter at have opnået; sura-indra — Indras; lokam — verden; aśnanti — de nyder; divyān — himmelske; divi — i himlen; deva-bhogān — gudernes glæder.

Translation

De, der studerer Vedaerne og drikker soma-drik i en søgen efter de himmelske planeter, tilbeder Mig indirekte. Efter at være blevet renset for syndige reaktioner bliver de født på Indras fromme himmelske planet, hvor de nyder guddommelige glæder.

Purport

FORKLARING: Ordet trai-vidyāḥ refererer til de tre Vedaer (Sāma, Yajur og Ṛg). En brāhmaṇa, der har studeret disse tre Vedaer, kaldes for tri-vedī. Enhver, der er meget knyttet til kundskaben i disse tre Vedaer, er respekteret i samfundet. Desværre ved mange lærde i Vedaerne ikke, hvad det endelige formål er med at studere dem. Kṛṣṇa erklærer derfor her, at Han Selv er tri-vedīernes endelige mål. Sande tri-vedīer søger tilflugt ved Kṛṣṇas lotusfødder og engagerer sig i ren hengiven tjeneste for at tilfredsstille Herren. Hengiven tjeneste begynder med fremsigelsen af Hare Kṛṣṇa-mantraet, mens man sideløbende forsøger at forstå sandheden om Kṛṣṇa. De, der blot officielt studerer Vedaerne, bliver desværre mere interesserede i at bringe ofre til halvguder som Indra og Candra. Gennem disse bestræbelser bliver de forskellige halvgudetilbedere afgjort renset for besmittelsen fra naturens lavere kvaliteter og derved ophøjet til de højere planetsystemer eller de himmelske planeter, der er kendt som Maharloka, Janaloka, Tapoloka osv. Når først man er nået til disse højere planetsystemer, kan man tilfredsstille sine sanser tusindvis af gange bedre, end man kan på denne planet.