Skip to main content

Bg. 9.10

Tekst

mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ
sūyate sa-carācaram
hetunānena kaunteya
jagad viparivartate

Synonyms

mayā — af Mig; adhyakṣeṇa — gennem overopsyn; prakṛtiḥ — materiel natur; sūyate — manifesterer; sa — både; cara-acaram — de bevægelige og ubevægelige; hetunā — af den grund; anena — denne; kaunteya — O Kuntīs søn; jagat — den kosmiske manifestation; viparivartate — virker.

Translation

Denne materielle natur, der er en af Mine energier, fungerer under Min ledelse og frembringer alle bevægelige såvel som ubevægelige skabninger, O Kuntīs søn. Under dens lov skabes og tilintetgøres denne manifestation igen og igen.

Purport

FORKLARING: Her står der klart og tydeligt, at skønt den Højeste Herre er hævet over alle den materielle verdens aktiviteter, forbliver Han den øverste leder. Den Højeste Herre er den højeste vilje og baggrunden for denne materielle manifestation, men selve forvaltningen står den materielle natur for. Kṛṣṇa erklærer også i Bhagavad-gītā (14.4), at “Jeg er Faderen” til alle levende skabninger i deres forskellige former og arter. Faderen sår frøet til barnet i moderens liv, og på samme måde befrugter den Højeste Herre alene med Sit blik alle de levende væsener i skødet på den materielle natur, og de kommer ud i forskellige former og arter i overensstemmelse med deres tidligere ønsker og handlinger. Selv om alle disse levende væsener bliver født af den Højeste Herres blik, antager de forskellige kroppe i overensstemmelse med deres tidligere ønsker og handlinger. Herren er således ikke direkte knyttet til denne materielle skabelse. Han kaster blot Sit blik over den materielle natur. Den materielle natur bliver derved aktiveret, og alt bliver skabt med det samme. I og med at Han skuer over den materielle natur, er der unægtelig tale om handling fra den Højeste Herres side, men Han har intet direkte at gøre med manifestationen af den materielle verden. I smṛti bliver der givet følgende eksempel: Når man har en duftende blomst foran sig, berøres duften af ens lugtesans, men alligevel har lugtesansen og blomsten intet med hinanden at gøre. En lignende forbindelse finder vi mellem den materielle verden og Guddommens Højeste Personlighed. Han har i virkeligheden intet at gøre med denne materielle verden, men Han skaber via Sit blik og forordner alting. Kort sagt kan den materielle natur intet foretage sig uden Guddommens Højeste Personligheds overopsyn. Ikke desto mindre er den Højeste Personlighed utilknyttet til alle materielle aktiviteter.