Skip to main content

Bg. 4.41

Devanagari

योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम् ।
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय ॥ ४.४१ ॥

Tekst

yoga-sannyasta-karmāṇaṁ
jñāna-sañchinna-saṁśayam
ātmavantaṁ na karmāṇi
nibadhnanti dhanañ-jaya

Synonyms

yoga — gennem hengiven tjeneste i karma-yoga; sannyasta — den, som har forsaget; karmāṇam — handlingens frugter; jñāna — gennem viden; sañchinna — er skåret i stykker; saṁśayam — hvis tvivl; ātma-vantam — som hviler i selvet; na — aldrig; karmāṇi — handlinger; nibadhnanti — de binder; dhanam-jaya — O vinder af rigdomme.

Translation

Den, der handler i hengiven tjeneste og forsager frugterne af sine handlinger, og hvis tvivl er blevet tilintetgjort af transcendental viden, hviler helt i selvet. Han er således ikke bundet af sit arbejdes reaktioner, O vinder af rigdomme.

Purport

FORKLARING: Den, der følger instruktionerne i Bhagavad-gītā, som de blev givet af Herren, Guddommens Personlighed Selv, bliver gennem nåden fra transcendental viden fri for al tvivl. Han er som en uadskillelig del af Herren i fuld Kṛṣṇa-bevidsthed allerede etableret i viden om selvet. Som sådan er han utvivlsomt hævet over bindingen til sine handlinger.