Skip to main content

Bg. 4.37

Tekst

yathaidhāṁsi samiddho ’gnir
bhasma-sāt kurute ’rjuna
jñānāgniḥ sarva-karmāṇi
bhasma-sāt kurute tathā

Synonyms

yathā — ligesom; edhāṁsi — brænde; samiddhaḥ — flammende; agniḥ — ild; bhasma-sāt — til aske; kurute — forvandler; arjuna — O Arjuna; jñāna-agniḥ — kundskabens ild; sarva-karmāṇi — alle reaktioner på materielle aktiviteter; bhasma-sāt — til aske; kurute — den forvandler; tathā — ligeledes.

Translation

Ligesom et flammende bål forvandler brænde til aske, brænder kundskabens ild alle reaktioner på materielle handlinger til aske, O Arjuna.

Purport

FORKLARING: Fuldendt viden om selvet og Overselvet og deres indbyrdes forhold sammenlignes her med ild. Denne ild brænder ikke alene alle reaktioner på ufromme handlinger, men også alle reaktioner på fromme handlinger og gør dem til aske. Der findes mange stadier af reaktioner: reaktioner, der er ved at blive til, reaktioner, der bærer frugt, reaktioner, der allerede er modtaget, og reaktioner a priori. Men viden om det levende væsens naturlige position brænder alt til aske. Når man besidder fuldstændig viden, bliver alle reaktioner fortæret, uanset om de er a priori eller a posteriori. Der står i Vedaerne (Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad 4.4.22), ubhe uhaivaiṣa ete taraty amṛtaḥ sādhv-asādhūnī: “Man slipper af med både fromme og ufromme reaktioner på handling.”