Skip to main content

Bg. 3.32

Tekst

ye tv etad abhyasūyanto
nānutiṣṭhanti me matam
sarva-jñāna-vimūḍhāṁs tān
viddhi naṣṭān acetasaḥ

Synonyms

ye — de, der; tu — imidlertid; etat — dette; abhyasūyantaḥ — på grund af misundelse; na — ikke; anutiṣṭhanti — udfører regelmæssigt; me — Mit; matam — påbud; sarva-jñāna — i alle slags viden; vimūḍhān — holdes fuldstændigt for nar; tān — de; viddhi — forstå det med sikkerhed; naṣṭān — helt ruinerede; acetasaḥ — uden Kṛṣṇa-bevidsthed.

Translation

Men de, der af misundelse lader hånt om denne lære og ikke følger den fast, må anses for at være berøvet al kundskab og holdt for nar, og alle deres bestræbelser efter fuldkommenhed vil være dømt til undergang.

Purport

FORKLARING: Fejlen ved ikke at være Kṛṣṇa-bevidst fremgår tydeligt her. Ligesom man bliver straffet for ulydighed mod den øverste udøvende myndighed, er der helt sikkert også en straf for at være ulydig mod Guddommens Højeste Personligheds ordre. Uanset hvor stor en ulydig person ellers måtte være, er han på grund af et tomt hjerte uvidende om sit eget selv såvel som om den Højeste Brahman, Paramātmā og Guddommens Personlighed. Derfor findes der intet håb for ham om fuldkommenhed i livet.