Skip to main content

Bg. 2.68

Tekst

tasmād yasya mahā-bāho
nigṛhītāni sarvaśaḥ
indriyāṇīndriyārthebhyas
tasya prajñā pratiṣṭhitā

Synonyms

tasmāt — derfor; yasya — den, hvis; mahā-bāho — O du stærkarmede; nigṛhītāni — således afholdes; sarvaśaḥ — overalt; indriyāṇi — sanser; indriya-arthebhyaḥ — fra sanseobjekterne; tasya — hans; prajñā — intelligens; pratiṣṭhitā — fæstnet.

Translation

O du stærkarmede, den, hvis sanser afholdes fra deres objekter, har helt sikkert en fast og vedholdende intelligens.

Purport

FORKLARING: Kun igennem Kṛṣṇa-bevidsthed eller ved at engagere alle sanserne i Herrens transcendentale kærlighedstjeneste kan man tøjle sansetilfredsstillelsens drifter. Ligesom fjender holdes nede med en mere overlegen magt, kan sanserne på samme måde kues, ikke gennem nogen form for menneskelig bestræbelse, men kun ved at holde dem beskæftiget i Herrens tjeneste. Den, der har forstået dette – at man kun igennem Kṛṣṇa-bevidsthed kan blive virkelig forankret i sin intelligens, og at man må praktisere denne kunst under vejledning af en ægte åndelig mester – kaldes sādhaka eller en kvalificeret kandidat til befrielse.