Skip to main content

Bg. 18.72

Tekst

kaccid etac chrutaṁ pārtha
tvayaikāgreṇa cetasā
kaccid ajñāna-sammohaḥ
praṇaṣṭas te dhanañ-jaya

Synonyms

kaccit — hvorvidt; etat — dette; śrutam — hørt; pārtha — O Pṛthās søn; tvayā — af dig; eka-agreṇa — med fuld opmærksomhed; cetasā — med sindet; kaccit — hvorvidt; ajñāna — af uvidenhed; sammohaḥ — illusion; praṇaṣṭaḥ — bortvejret; te — din; dhanam-jaya — O vinder af rigdomme (Arjuna).

Translation

O Pṛthās søn, O vinder af rigdomme, har du lyttet til dette med et opmærksomt sind? Og er din uvidenhed og illusion nu bortvejret?

Purport

FORKLARING: Herren fungerede som Arjunas åndelige mester. Som sådan var det Hans pligt at spørge Arjuna, om han havde forstået hele Bhagavad-gītā i dens rette perspektiv. Hvis ikke, var Herren parat til om nødvendigt at forklare et hvilket som helst punkt eller hele Bhagavad- gītā om igen. I virkeligheden vil alle, der hører Bhagavad-gītā fra en ægte åndelig mester som Kṛṣṇa eller Hans repræsentant, opdage, hvordan al deres uvidenhed forsvinder. Bhagavad-gītā er ingen almindelig bog af en digter eller romanforfatter. Den taltes af Guddommens Højeste Personlighed. Hvem som helst, der er så heldig at høre denne lære fra Kṛṣṇa eller fra Hans ægte åndelige repræsentant, kan være sikker på at blive en befriet person og slippe ud af uvidenhedens mørke.