Skip to main content

Bg. 18.7

Tekst

niyatasya tu sannyāsaḥ
karmaṇo nopapadyate
mohāt tasya parityāgas
tāmasaḥ parikīrtitaḥ

Synonyms

niyatasya — af foreskrevet; tu — men; sannyāsaḥ — forsagelse; karmaṇaḥ — af arbejde; na — aldrig; upapadyate — fortjenes; mohāt — på grund af illusion; tasya — af det; parityāgaḥ — forsagelse; tāmasaḥ — i uvidenhedens kvalitet; parikīrtitaḥ — erklæres.

Translation

Foreskrevne pligter må aldrig forsages. Hvis man opgiver sin foreskrevne pligt på grund af illusion, siges en sådan forsagelse at være i uvidenhedens kvalitet.

Purport

FORKLARING: Arbejde for materiel tilfredsstillelse skal opgives, men handlinger, der ophøjer én til åndelige aktiviteter som for eksempel at lave mad til den Højeste Herre, ofre maden til Herren og derefter selv spise maden, anbefales. Det siges, at en person i forsagelsens orden ikke må lave mad til sig selv. At lave mad til sig selv er forbudt, men det er ikke forbudt at lave mad til den Højeste Herre. På samme måde kan en sannyāsī foretage en vielse for at hjælpe sin discipel med at gøre fremskridt i Kṛṣṇa-bevidsthed. Hvis man forsager den slags handlinger, må det forstås, at man handler i mørkets kvalitet.