Skip to main content

Bg. 18.64

Tekst

sarva-guhyatamaṁ bhūyaḥ
śṛṇu me paramaṁ vacaḥ
iṣṭo ’si me dṛḍham iti
tato vakṣyāmi te hitam

Synonyms

sarva-guhya-tamam — den mest fortrolige af alle; bhūyaḥ — igen; śṛṇu — hør blot; me — Min; paramam — bedste; vacaḥ — instruktion; iṣṭaḥ asi — du er dyrebar; me — for Mig; dṛḍham — meget; iti — således; tataḥ — derfor; vakṣyāmi — Jeg vil tale; te — til dit; hitam — bedste.

Translation

Fordi du er Min meget kære ven, giver Jeg dig nu Min bedste instruktion, den mest fortrolige viden af alle. Hør nu dette fra Mig, for det er til dit eget bedste.

Purport

FORKLARING: Herren har givet Arjuna viden, der er fortrolig (viden om Brahman), og viden, der er endnu mere fortrolig (viden om Oversjælen i alles hjerter), og nu giver Han den mest fortrolige del af al viden: Blot overgiv dig til Guddommens Højeste Personlighed. I slutningen af kapitel 9 (vers 34) sagde Han, man-manāḥ: “Tænk altid på Mig.” Nu bliver den samme instruktion gentaget for at understrege essensen af Bhagavad-gītās lære. Denne essens kan ikke forstås af folk i almindelighed, men af den, Kṛṣṇa faktisk holder meget af, en ren hengiven af Kṛṣṇa. Dette er den vigtigste instruktion i hele den vediske litteratur. Hvad Kṛṣṇa siger i denne forbindelse, er den mest essentielle del af al kundskab og bør følges af ikke blot Arjuna, men af alle levende væsener.